top of page

Andragoogika – see on kunst ja teadus, mis aitab täiskasvanuil õppida (M. Knowles)

Järgnevad viis artiklit on refereeringud Routledge’i kirjastuse poolt 2012. aastal välja antud kogumikust The Adult Learner. The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. Väljaande autorid Elwood F Holton III ja Richard A Swanson käsitlevad nendes viies peatükis andragoogika rajaja Malcolm S Knowlesi andragoogilise lähenemise võimalikke arenguid, säilitades tema tüviteksti “ The Adult Learner” põhiideed ja lähtekohad.

Kuidas on mõistetud andragoogikat läbi aegade?

Kuidas on mõistetud andragoogikat läbi aegade

Andragoogika olemus on kujunenud käsikäes ühiskonnaga. Knowles, andragoogilise mudeli looja, on pidevalt muutnud andragoogika oletusi ja põhialuseid, mistõttu lugedes võite sattuda erinevate alusprintsiipide otsa.

Täiskasvanuhariduse põhiprintsiibid on Knowlesi (1980, 1978, 1975) teoorias järgnevad: 

 1. vajadus ehk õppija vajadus teadmiste järele

 2. enesejuhitavus ehk ennastjuhtiv õppimine

 3. kogemus ehk õppija eelnev kogemustepagas

 4. valmisolek ehk õpivalmidus

 5. õppe- ja lahenduskesksus ehk õppimisele suunatud lähenemine

 6. õpimotivatsioon

Miks on vaja arendada inimressursse?

Miks on vaja inimressursse

Inimressursside arendamine keskendub organisatsiooni jõudluse suurendamisse tööjõu arendamise kaudu.

(ASTD-USDL, 1990; Knowles, 1990; Melagan 1989; Swanson, 1995).

Inimressursside arendamine peab keskenduma nii organisatsiooni eesmärkidele kui ka töötajate individuaalsetele eesmärkidele.

 

Selleks, et inimressursside arendamine oleks organisatsioonis au sees ja toetaks arengut, tuleb seda võtta sama olulisena kui organisatsiooni muid eesmärke, nagu tootmine, turundus jms (Torraco ja Swanson, 1995).

Andragoogika uued perspektiivid 

Miks me õpime erinevalt?

Andragoogika uued perspektiivid

Erinevate valdkondade uurimuste ja teooriate tulemusena saame rääkida uutest perspektiividest andragoogikale. Keskendume andragoogika kuuele põhiprintsiibile:

 • 1.     Õppija teadmisjanu/vajadus teadmiste järele

 • 2.     Ennastjuhtiv õppimine

 • 3.     Õppija eelnev kogemustepagas

 • 4.     Valmisolek õppimiseks/õppimisvalmidus

 • 5.     Õppe- ja lahenduskesksus

 • 6.     Õpimotivatsioon

Miks me õpime erinevalt

Andragoogilise mudeli üks paljusid inimesi häiriv aspekt on see, et kõik täiskasvanud õppijad ei näi eeldustele vastavat: nad pole nii homogeensed, kui andragoogiline mudel vihjab. Uuringud on näidanud, et õppijate seas on palju individuaalseid erinevusi, mis kujundavad täiskasvanute õpikäitumist. 

Mis saab andragoogikast tulevikus?

Mis saab andragoogikast

Andragoogika mõiste ja filosoofia on saanud väga erinevad tähendused sõltuvalt selle arutamise asukohast. Ühendriikides on see selgelt seostatud ja mõjutatud Malcolm Knowles-ist. Euroopas ja teistes maailma osades on sellel selgelt erinevad tähendused. Sellest tulenevalt on andragoogika uurimises järgnevad võimalused: luua selgem teoreetiline definitsioon, arendada psühhomeetriliselt terviklik mõõtmisvahend, läbi viia kriteeriumite mõõtmise uurimused.

bottom of page