top of page

Väike väljavõte andragoogika eriala esimese kursuse tudengite töödest

ARVAMUSARTIKLID

Ainekursuse "Esitlus ja aruteluoskused" kursusetööna kirjutatud ja meedias avaldatud arvamusartiklid. 

INTERVJUUD

Andragoogika eriala iseloomustavad metafoorid, Pärlid intervjuudest andragoogika eriala õppivate ja juba lõpetanud tudengitega. 

Pile Of Books

LUGEMISSOOVITUSED

 

Andragoogika eriala tudengite lugemissoovitused. 

Andragoogikatudeng:  Ühte tean kindlalt, andragoogikat õppima hakates algas minu elus uus aeg!

Intervjuud viis kursusekaaslastega läbi ja pani artikliks kokku Juuli Nemvalts

02. juuni 2020

Andragoogika eriala esimese kursuse tudengitel on õppeaasta läbi saamas. Nüüd on hea vaadata selja taha ja meenutada mis olid õpimotivatsioonid ning mida on andnud neile erialal õppimine. 

 

Marika sõnul soovis ta seniõpitule juurde omandada uue eriala ja teha oma elus pööre uue sihi suunas. Kuna teda on alati paelunud arengu- ja kasvatusküsimused otsustas hakkaja naine lemmikvaldkonna ühtlasi ka oma erialaks teha. „Ülikoolis toimub võimas maailma avardumine - läbi õppejõudude, akadeemilise kirjanduse ja kaasüliõpilastega suhtlemise,” rääkis Marika. „Tunnen, et elan täiel rinnal siin ja praegu ja nii palju on veel õppida!”

 

Uued teed ja sihid

Maiu ütles, et teda ajendasid õppima TLÜs just andragoogikat uudishimu ning eriala uudsus ja erilisus. Samuti vajadus enesearendamiseks. Kuna tema töö eeldab inimeste arenguprotsesside juhtimist ja toetamist, siis annab andragoogi eriala talle kvalifikatsiooni, oskused ning laialdased teadmised valdkonnast. „Esimese õppeaasta lõppedes võin öelda, et andragoogika erialal õppimine on avanud ja avardanud mu mõttemaailma. See aitab lahti mõtestada elu ja õppimise olemust, õpetab õppima ja õpetama ning õpitut mõtestama,” kinnitas ta. 

Maiu öeldut täiendas Marju ning sõnas, et andragoogika õppimine aidanud tal ennast paremini mõista. „Püüan ennast vähem kritiseerida ja andestan endale eksimusi senisest kergemini. Samuti saan paremini aru inimeste tegevuste motiividest ja nende põhjustest,” tunnistas Marju. 

Marina analüüsis möödunud õpinguperioodi ja leidis, et kuna ta on andragoogiks õppimise tee alguses, siis väga põhjapanevaid järeldusi, mis erialal õppimine talle on andnud, on veel raske teha. „Ühte tean kindlalt, andragoogikat õppima hakates algas minu elus võiks öelda uus aeg. Uued inimesed, uued mõtted, uued väljakutsed, uued sihid. See on mulle inimese ja isiksusena justkui uue tähenduse ja suuna andnud. Tunnen, et kõik senine elus kogetu ja õpitu saab üle vaadatud,” mõtiskles naine. „Läbi õppimise sa õpid ka ennast paremini tundma ja oma tunnetele, mõtetele ning soovidele ka täpsemaid selgitusi ja tähendusi leidma. Tänu sellele, et soovisin edasi areneda ja tegin otsuse tulla õppima, tulin ma välja senisest mugavustsoonist,” tunnistas Marina. „Valitud eriala kasuks otsustasin suuresti seetõttu, et mu senine elu- ja töökogemus on olnud seotud inimeste õpetamise, toetamise ja suunamisega ning need teemad on mulle väga hingelähedased.”

Seevastu Kaire ütles, et tema tuli andragoogikat õppima ilma sügavama isikliku seoseta. „Kaugõppes õppimiseks valikuvõimalusi ju väga palju ei ole. Endale ootamatult olen leidnud, et tegelikult on see väga huvitav eriala. Kas minust tõesti täiskasvanute koolitaja kunagi saab, näitab aeg, aga õppida on sellel erialal küll puhas rõõm! Mulle meeldivad eriti kõrvalained,” tunnistas ta.

 

Parema maailma loomine

Kui õppimotivatsioonid olid tudengitel erinevaid, siis küsimusele, millist maailma aitab luua andragoog, vastati üsna üksmeelselt, et andragoog aitab luua tervemat, empaatilisemat, mõistvamat ja kirjumat maailma. 

„Ma näen andragoogi rolli: olla inimese arengu soodustaja ja motiveerija ning elukestva õppimise idee jõustaja ühiskonnas. Ta on kindlasti ka see, kes saab ühiskonda muuta läbi õppija. Ka saab ta soovi korral algatades diskussioone, muuta ühiskonda laiemal tasandil. Nii et andragoog aitab luua läbi õnnelikkumate inimeste õnnelikumat maailma,” arutles Kaire. Temaga nõustub ka Maiu, kes rõhutas, et kui koolitusel arvestame igat inimest ja tema eripära, aitame seeläbi luua pidevas arengus olevat, ennast teadvustavat ja innovaatilist maailma.

Marina sõnul loob andragoog toetava ja motiveeriva õpikeskonda paljuski enda teadmiste ja kogemuste baasil. „Võib öelda, et andragoog on elukestva õppe edasikandja- ja andja, kes ise pidevalt ennast arendades, oskab ka teiste arengut toetada.”

Marika täiendas teiste väljatoodud mõttet, et andragoog on kui elukogemuse nõustaja. „Selline vajadus on tänapäeval ilmselgelt olemas. Me elame väsitavalt inforikkal ajal. Inimestel on loomupärane vastuseis muutustele, aga ilma nendeta enam ei saa. Toetaja abiga on kergem ennast mõista ning uut kogemust enda ellu lubada,” usub ta. „Andragoog aitab kohaneda ja toime tulla, andragoogitund võiks olla samaväärne teenus nagu psühhoterapeudi oma.”

bottom of page