Mis saab andragoogikast tulevikus?

The Adult Learner. The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. Autorid Elwood F Holton III ja Richard A Swanson 

Aluseks Malcolm S Knowles “The Adult Learner” 

Andragoogika mõiste ja filosoofia on saanud väga erinevad tähendused sõltuvalt selle arutamise asukohast. Ühendriikides on see selgelt seostatud ja mõjutatud Malcolm Knowles-ist. Euroopas ja teistes maailma osades on sellel selgelt erinevad tähendused. Sellest tulenevalt on andragoogika uurimises järgnevad võimalused: luua selgem teoreetiline definitsioon, arendada psühhomeetriliselt terviklik mõõtmisvahend, läbi viia kriteeriumite mõõtmise uurimused. 

 

Andragoogika praktikas on kaks võtme arenemisvõimalust: andragoogika praktiseerimine erinevates tingimustes ja kontekstides ning andragoogika optimeerimine tehnoloogia poolt vahendatud viisil.

Knowles on öelnud, et teatud juhtudel ei ole mõtet kasutada andragoogilist lähenemist, vaid pigem pedagoogilist lähenemist- kui õpilase jaoks on antud teema täiesti uus (põhitõed pole selged) või on õppijal madal enesekindlus. Andragoogika pole imeravim igaks olukorraks, vaid süsteem, mis võib aidata tõsta õppimise kvaliteeti.

 

Knowles (1989) nägi ette, et tehnoloogia on üks põhilisi andragoogika mõjutajaid 21-l sajandil ja see on kooskõlas andragoogikaga. Esiteks see annab võimaluse täiskasvanud õppijal olla enesejuhitud enda õppimises (kuidas, millal, kui palju ja nii edasi). Teiseks annab hästi arendatud arvutipõhine juhend kohandada õppimist nii, et see arvestaks õppija varasemaid kogemusi. Kolmandaks aitab korralikult disainitud tehnoloogiapõhine juhend õppijal kohandada õppimist viisil, et see kaasaks päris maailma probleeme. 

 

Interneti kõrvalmõjud on õppija kannatamatus ja lühenenud tähelepanemise kestus. Interneti kasutamine peamise vahendina enesejuhitud õppimiseks, nõuab õppijalt hästi arenenud enesejuhitud õppimise oskuseid. Infotehnoloogia nõuab õppijatelt andragoogikaks valmisolekut ja kontrolli enda õppimise üle.

Autorid 

Taskuteatmik on loodud 2020 aasta kevadel Tallinna Ülikooli 1. aasta andragoogika tudengite poolt ainekursuse "Andragoogika praktikas" grupitööna.  Autorite eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida andragoogika eriala nii tulevastele üliõpilastele kui ka  professioonist huvitatutele. 

Anneli Pärna

Andreanne Kallas

Caroline Männik

Diana Veskimägi

Joanna Pisarkova

Joosep Ulm

Juuli Nemvalts

Kaire Gerretz

Katrin Bergmann

Kristina Such

Kristi Kivisild

Kristo-Gunnar Rentnik

Liis Anni

Lisete Tammeveski

Maiu Küngas

Marika Jahilo

Marina Aboltõn-Hansberg

Marju Eeriku

Monika Blagi

Õpi andragoogikat

Kõik õigused kaitstud © 2020  |  Tallinna Ülikool KAANB-19 | e-mail: andragoog2020@gmail.com