top of page

Ainekursuse "Esitlus- ja aruteluoskused" kursusetööna kirjutatud ja meedias avaldatud arvamusartiklid 

Juhendaja Halliki Põlda

Andreanne Kallas, autor_ Tulbi fotostuud

ANDREANNE KALLAS

Vabadus kriisi ajal

Vabadus ja sõnavabadus kriisiajal ja võimalikud muutused maailmas pärast pandeemia lõppu.

Caroline_Männik,_autor__Priidu_Saart.j

CAROLINE MÄNNIK

Kevadpuhastust vajab ka meie mõttemaailm

Mõttemaailma korrastamine pandeemia ajal. Andragoogi küsimise kunsti abil  saab reflekteerides argimõtetest kaugemale minna ning näha alternatiivseid vaatenurki ja lahendusi.

Diana_Veskimägi_(autor__ise).jpg

DIANA VESKIMÄGI

Käime natukene kiiremini

Millega riik saaks haridustehnolooge nende töös toetada, et suureneks õpetajate ja õpilaste digipädevus?

Katrin Bergmann. Erakogu .jpg

KATRIN BERGMANN

Õppimine kui eneseteostus

Töö kõrvalt õppimine on igati võimalik, Selveri töötaja näitel.

K.Such.jpg

KRISTINA

SUCH

Loovharidus ei pea koduõppel tagaplaanile jääma!

Laste õpiedu on seotud loovusega. Kuidas lapsevanemad saavad kunstiõpet läbi viia kodus?

Liis Anni. Erakogu.JPG

LIIS ANNI

Kuidas kollektiivse kaose ajastul märgata üksiolemise ja vaikuse ilu

Eriolukorra võimalus – pöördumine juurte juurde, oma individuaalsuse taastamine ja uue narratiivi loomine.

Maiu pilt.jpg

MAIU KÜNGAS

Kas traditsioonid jäävad?

Kultuurivaldkonna keerukus kriisiajal.

101550827_241268207175873_10856150849961

JUULI NEMVALTS

Majanduslangus näitab elukestva õppe vajalikkust

Töötajate kohanemine uutes tingimustes. Eneseusu ja mõttemustrite seos täiendõppes osalemisel.

Anneli Pärna, autor: Virge Buravkov.png

ANNELI PÄRNA

Õppimine teeb õnnelikuks

Kas õppimine teeb elu õnnelikumaks ja millised on võimalused täiskasvanud õppijatel?

Joosep Ulm.jpg

JOOSEP ULM

Kodus püsimine võib olla tervislikuma elu algus

Eesti rahva tervise parandamise ja immuunsüsteemi tugevdamise võti peitub igapäevases liikumises.

Loe artiklit

Kaire Gerretz. Erakogu.png

KAIRE GERRETZ

Väike mõtisklus õppimisest

Kas Eesti hariduses on väärtuskasvatus kadunud? Haritud või poolharitud inimesed kaasajal

Kristi Kivisild, erakogu.JPG

KRISTI

KIVISILD

Elukestev kohanemine ja muutuste aeg

Uutmoodi elukorralduses on inimesed kohanenud. Ollakse väljunud mugavusstsoonist ning vaadatakse julgemalt enda elule otsa

Marika Jahilo foto_ HeikiLaane.jpg

MARIKA JAHILO

Andragoogide maasikavälu

Kuidas andragoogid saavad kaasa aidata Eesti inimeste tööalasele kohanemisele?

Monika Blagi, erakogu.jpg

MONIKA BLAGI

Mine oma mugavustsoonist välja!

Mis on mugavustsooni ja tugev stressitsoon ning nende vahel asuv kasvutsoon? Kuidas neid elus edasi liikumisel kasutada?

Kristo-Gunnar Rentnik, erakogu.jpg

KRISTO-GUNNAR RENTNIK

Vaesed ja hariduseta inimesed eestis:  milline on andragoogi nägemus olukorrast

Eesti eduka digiriigi kuvand välismaailmale ei kajastu alati inimeste tegelikus elus. Täiskasvanute õppesse panustamine.

Lisete_Tammeveski;_autor_Kärt_LinnamaÌ

LISETE TAMMEVESKI

Kohanemisvõime on ellujäämise alus, kuid õppimiseks on vaja enamat

Eriolukorras kohanemine ja õppija identiteedi kujundamine, eesmärkide seadmise ja analüüsimisoskuste arendamine.

bottom of page