Andragoogika taskuteatmik annab ülevaate täiskasvanuhariduse maastikust Eestis. Siin saate tutvuda valdkonna põhimõistete ja arengulooga, samas leiate ka vastuse, miks õppida andragoogiks. Teoreetilist poolt täiendavad eriala vilistlaste intervjuude killud, õppijate arvamuslood, raamatu- ja inspiratsiooninurgake.
Kõiki artikleid on võimalik nii lugeda kui kuulata. 

Tutvu julgesti ja anna meile tagasisidet!

Täiskasvanuhariduse maastik Eestis

Eesti täiskasvanuõpet koordineerib ja arendab Haridus- ja Teadusministeerium, mille eesmärkideks on hoolitseda Eesti hariduse, teaduse, keele ja noortevaldkonna hea käekäigu eest (HTM). Täiskasvanuharidus Eestis on reguleeritud kahe seadusega. Täiskasvanute koolituse seadus sätestab täiskasvanuhariduse valdkonna juhtimise alused, täienduskoolitustega seonduvad nõuded ja täiskasvanu õppija õigused õppepuhkuseks. Õppelaenu ja õppetoetuse seadus sätestab õppetoetuse ja õppelaenu saamise alused, tingimused ja korra. (Riigi Teataja)

Loe edasi... 

Andragoogika erialast

Teadmised ja oskused, mis aitavad mõjutada ja arendada täiskasvanuharidust ning koolituse valdkonnas toimuvat.
Morning Fog

Artiklid

Andragoogika rajaja Malcolm Knowlesi koolkonna nägemus andragoogikast eile, täna ja homme.

Andragoogika arenemislugu

Lühiülevaade andragoogika kujunemisest läbi ajaloo ja olulistest inimestest sellel teekonnal.

Refleksioon

Refleksioon on kogemustest õppimise lahutamatu osa ja õppija üks põhiline tööriist.

Kursuse portfoolio

Ainekursuse "Esitlus- ja aruteluoskused" kursusetööna kirjutatud ja meedias avaldatud arvamusartiklid. 

Andragoogika eriala iseloomustavad metafoorid, pärlid intervjuudest andragoogika eriala õppivate ja juba lõpetanud tudengitega. 

Andragoogika eriala tudengite lugemissoovitused. 

Inspiratsiooninurgake :)

Andragoogikatudeng:  Ühte tean kindlalt, andragoogikat õppima hakates algas minu elus uus aeg!

Andragoogika eriala esimese kursuse tudengitel on õppeaasta läbi saamas. Nüüd on hea vaadata selja taha ja meenutada, mis olid õpimotivatsioonid ning mida on andnud neile erialal õppimine. 

 

Marika sõnul soovis ta seniõpitule juurde omandada uue eriala ja teha oma elus pööre uue sihi suunas. Kuna teda on alati paelunud arengu- ja kasvatusküsimused otsustas hakkaja naine lemmikvaldkonna ühtlasi ka oma erialaks teha. „Ülikoolis toimub võimas maailma avardumine - läbi õppejõudude, akadeemilise kirjanduse ja kaasüliõpilastega suhtlemise,” rääkis Marika. „Tunnen, et elan täiel rinnal siin ja praegu ja nii palju on veel õppida!”   Loe edasi...

Autorid 

Taskuteatmik on loodud 2020 aasta kevadel Tallinna Ülikooli 1. aasta andragoogika tudengite poolt ainekursuse "Andragoogika praktikas" grupitööna.  Autorite eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida andragoogika eriala nii tulevastele üliõpilastele kui ka  professioonist huvitatutele. 

Anneli Pärna

Andreanne Kallas

Caroline Männik

Diana Veskimägi

Joanna Pisarkova

Joosep Ulm

Juuli Nemvalts

Kaire Gerretz

Katrin Bergmann

Kristina Such

Kristi Kivisild

Kristo-Gunnar Rentnik

Liis Anni

Lisete Tammeveski

Maiu Küngas

Marika Jahilo

Marina Aboltõn-Hansberg

Marju Eeriku

Monika Blagi

Õpi andragoogikat

Kõik õigused kaitstud © 2020  |  Tallinna Ülikool KAANB-19 | e-mail: andragoog2020@gmail.com